NEI Har Mannen falt? Har Veslemannen falt? Har Dovre falt?
Tweet